top of page

FORMARE - HYVINVOINTIPROJEKTI VAILLA VERTAA

JOKAINEN OSALLISTUJA KOHDATAAN YKSILÖNA JA JOKAINEN SAA HENKILÖKOHTAISTA VALMENNUSTA

ForMare järjestettiin vuonna 2014 pilottiprojektina, johon osallistui 20 henkilöä Tallink Siljan Silja Serenade -alukselta. Vuonna 2015 osallistujia oli jo 96, varustamoita 4 ja laivoja 8.Toimintaa laajennettiin neljään kaupunkiin: Helsinkiin, Maarianhaminaan, Kotkaan ja Turkuun.Vuonna 2016 projektia laajennettiin entisestään, jolloin osallistujia oli mukana 114,varustamoita 8 ja aluksia 13.

2016 RYHMÄN TULOKSIA AKTIIVIJAKSON (4KK) AIKANA

 • Rasvamassa väheni 297,1 kilolla

 • Viskeraalinen rasva väheni keskimäärin 16 cm2 miehillä ja 10 cm2 naisilla

 • Hapenottokyky miehillä parani n. 5 ml/kg/min ja naisilla 3,5 ml/kg/min

 • Kyykkytulos parani 26,4 -> 40,7 toistoon miehillä ja 26,2 -> 39,2 toistoon naisilla!

 • Istumaannousut paranivat miehillä 17,5 -> 25,7 ja naisilla 14,6 -> 23,7!

 • Punnerrukset paranivat 13,3 -> 21,8 miehillä ja 11,4 -> 20,4 naisilla!

Sosped säätiö teki projektista vaikuttavuusarvion vuonna 2016. Alla olevissa kuvissa tulokset tiivistettynä.

 • 94 henkilöä onnistui hyvin, erittäin hyvin tai täydellisesti liikuntatavoitteissaan (n95)!

 • 95 henkilöä uskoi fyysisen aktiivisuuden jatkuvan aktiivijakson jälkeen (n95)!

 • 5 henkilö pystyi lopettamaan ja 4 vähentämään lääkitystä (verenpaine, kolesteroli tms.) aktiivijakson aikana (n36)!

 • 6 lopetti ja 12 vähensi tupakanpolttoa (n45)!

 • 3 lopetti ja 50 vähensi alkoholin käyttöä (n95)!

 • 85 vastasi että jaksaminen arjessa- ja 77 että jaksaminen töissä on parantunut (n95)!

ForMare järjestettiin vuonna 2014 pilottiprojektina, johon osallistui 20 henkilöä Tallink SiljanSilja Serenade -alukselta. Vuonna 2015 osallistujia oli jo 96, varustamoita 4 ja laivoja 8.Toimintaa laajennettiin neljään kaupunkiin: Helsinkiin, Maarianhaminaan, Kotkaan ja Turkuun.Vuonna 2016 projektia laajennettiin entisestään, jolloin osallistujia oli mukana 114,varustamoita 8 ja aluksia 13.

Alkutestit, väliaikatestit 6-10kk kuluttua sekä seurantatestit vuosittain seuraavan kolmen vuoden ajan

 • 10 henkilökohtaista valmennuskertaa + yhteydenpito tapaamisten ulkopuolella

 • 1 tapaaminen ravitsemusterapeutin kanssa

 • 5 luentoa ja ryhmäliikuntakertaa

 • Kovatasoinen ja jatkuvasti kehittyvä valmennustiimi Työkalut oman terveyden edistämiseen, joka siirtyy niin arkeen kuin työhönkin

 

Tulokset keskimäärin vuosittain:

FYYSISET

 • Lihaskunto paranee n. 40 %

 • Hapenotto paranee n. 4ml

 • Viskeraalirasva vähenee n. 10 cm2 naisilla ja 16 cm2 miehillä

 • Polvi- ja selkäkivut vähenivät

 • Henkiset ja muut tulokset

 • Tieto/taito

 • Elämänhallinta

 • Hyvä olo

 • Psykologiset muutokset

 • Alkoholi, tupakka, lääkkeet

SOSPEDIN TOTEUTTAMASSA VAIKUTTAVUUSARVIOSSA TODETTIIN:

 • 38 osallistujaa, 18 läheistä, 17 kollegaa ja 23 sidosryhmän edustajaa haastateltiin

 • Niska- ja hartiakivut vähenivät 44 %

 • Selkäkivut vähenivät 41 %

 • Väsymys väheni 85 %

 • 70 % syö melko usein ja 30 % päivittäin terveellisesti. Vastaavat lukemat ennen ForMarea oli 30 ja 0 %

 • 65 % koki mielenterveytensä erittäin hyväksi, ennen projektia lukema oli 25 %

 • 98 % kertoi motivaation kasvaneen liikunnan harrastamiseen

 

 

 

Elämäntapojen kyselykaavaketta muutettiin vuoteen 2016, joten meillä ei vielä ole dataa siitä, miten tämän vuoden ryhmän alkoholi, tupakka- jne. tottumukset muuttuivat, mutta alla 2015 vuoden tuloksia. 2015 vuoden ryhmä teki fyysisissä testeissä ja kehonkoostumuksessa melko samanlaisen parannuksen kuin 2016 vuoden ryhmä.

 

2015 VUODEN TULOKSIA 

 • 94 henkilöä onnistui hyvin, erittäin hyvin tai täydellisesti liikuntatavoitteissaan (n95)!

 • 95 henkilöä uskoi fyysisen aktiivisuuden jatkuvan aktiivijakson jälkeen (n95)!

 • 5 henkilö pystyi lopettamaan ja 4 vähentämään lääkitystä (verenpaine, kolesteroli tms) aktiivijakson aikana (n36)!

 • 6 lopetti ja 12 vähensi tupakanpolttoa (n45)!

 • 3 lopetti ja 50 vähensi alkoholin käyttöä (n95)!

 • 85 vastasi että jaksaminen arjessa- ja 77 että jaksaminen töissä on parantunut (n95)!

bottom of page