ForMare - Hyvinvointiprojekti vailla vertaa

Jokainen osallistuja kohdataan yksilöna ja jokainen saa henkilökohtaista valmennusta

ForMare järjestettiin vuonna 2014 pilottiprojektina, johon osallistui 20 henkilöä Tallink SiljanSilja Serenade -alukselta. Vuonna 2015 osallistujia oli jo 96, varustamoita 4 ja laivoja 8.Toimintaa laajennettiin neljään kaupunkiin: Helsinkiin, Maarianhaminaan, Kotkaan ja Turkuun.Vuonna 2016 projektia laajennettiin entisestään, jolloin osallistujia oli mukana 114,varustamoita 8 ja aluksia 13.

2016 ryhmän tuloksia aktiivijakson (4kk) aikana

 • Rasvamassa väheni 297,1 kilolla
 • Viskeraalinen rasva väheni keskimäärin 16 cm2 miehillä ja 10 cm2 naisilla
 • Hapenottokyky miehillä parani n. 5 ml/kg/min ja naisilla 3,5 ml/kg/min
 • Kyykkytulos parani 26,4 -> 40,7 toistoon miehillä ja 26,2 -> 39,2 toistoon naisilla!
 • Istumaannousut paranivat miehillä 17,5 -> 25,7 ja naisilla 14,6 -> 23,7!
 • Punnerrukset paranivat 13,3 -> 21,8 miehillä ja 11,4 -> 20,4 naisilla!

Sosped säätiö teki projektista vaikuttavuusarvion vuonna 2016. Alla olevissa kuvissa tulokset tiivistettynä.

Elämäntapojen kyselykaavaketta muutettiin vuoteen 2016, joten meillä ei vielä ole dataa siitä, miten tämän vuoden ryhmän alkoholi, tupakka- jne. tottumukset muuttuivat, mutta alla 2015 vuoden tuloksia. 2015 vuoden ryhmä teki fyysisissä testeissä ja kehonkoostumuksessa melko samanlaisen parannuksen kuin 2016 vuoden ryhmä.

 

2015 vuoden tuloksia

 • 94 henkilöä onnistui hyvin, erittäin hyvin tai täydellisesti liikuntatavoitteissaan (n95)!
 • 95 henkilöä uskoi fyysisen aktiivisuuden jatkuvan aktiivijakson jälkeen (n95)!
 • 5 henkilö pystyi lopettamaan ja 4 vähentämään lääkitystä (verenpaine, kolesteroli tms) aktiivijakson aikana (n36)!
 • 6 lopetti ja 12 vähensi tupakanpolttoa (n45)!
 • 3 lopetti ja 50 vähensi alkoholin käyttöä (n95)!
 • 85 vastasi että jaksaminen arjessa- ja 77 että jaksaminen töissä on parantunut (n95)!